واحد آموزش آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی، به منظور انتقال دانش و فناوری معماری سازمانی سرویس گرا به سازمان ها، اقدام به تعریف دوره های بلندمدت  نموده است . ( امکان ثبت نام متقاضیان فردی نیست)

شرح خدمات دوره های بلندمدت انتقال دانش و فناوری

  • برگزاری 300 ساعت آموزش علمی-کاربردی-عملی معماری سازمانی برای تیم سازمان 
  • انتقال اسناد فنی، متدولوژی، قالب‌ها، دستورالعمل و بانک دانش معماری سازمانی
  • اجرای 500 ساعت فعالیت عملی در قالب انجام یک پروژه پایلوت معماری سازمانی 
  • مشاوره و راهنمایی به تیم سازمان در اجرای پروژه‌های داخلی سازمان

شرایط و مراحل ارایه خدمات

خدمات انتقال دانش و فناوری صرفا به صورت سازمانی ارایه می شود و فعلا امکان برگزاری دوره های آزاد وجود ندارد. Back to top