دکتر فريدون شمس

 • رئیس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
 • هیئت مدیره شرکت کاریز سیستم پویا 
 • مدیر هسته پژوهشی معماری سیستمهای اطلاعاتی 


مهندس امیر مهجوریان

 • مدیر فنی آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا
 • هیئت مدیره شرکت کاریز سیستم پویا 
 • متخصص حوزه معماری سازمانی سرویس‌گرا

 

مدیران پروژه تیم فنی و کارشناسی مشاوران و همکاران پاره وقت

رضا رضایی

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: تعامل پذیری و محاسبات ابرین

سعید شکراللهی

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری نرم افزار و امنیت

داوود وحدت

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

یوسف رستگاری

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری سرویس گرا

کاوان صدیقیانی

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری نرم افزار

 

حسین آذرپناه

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: ارزیابی معماری سرویس گرا

مهسا رجب پور

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: ارزیابی معماری سرویس گرا

آزاده احمدی

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: ارزیابی معماری سرویس گرا

مرضیه سمغانی نژاد

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

زهرا ربیع نیا

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

حمید لیوانی

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

حسام وزیری

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

فروزان مخصوص

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

لیلا برادران

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

علیرضا خشکبارفروش ها

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: حاکمیت معماری سرویس گرا

علی نیکروش

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: یکپارچه‌سازی برنامه‌های سازمانی

سوده فرخی

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری سرویس‌گرا

امیررضا غفاری

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: یکپارچه‌سازی برنامه‌های سازمانی

معصومه تجویدی

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

هادی سراج زاده

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: ارزیابی معماری سازمانی

فاطمه داورنیا

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: ارزیابی معماری سازمانی

محمد بیات

 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری سرویس‌گرا

 

علی کاظمی

 • متخصص سرویس های وب و موبایل

رضا باقری

 • متخصص تحلیل فرایندی

رضا عسگری

 • متخصص پلتفرم دات نت

هانیه بی ریاعی

 • متخصص نظامهای مدیریت فاوا

فاطمه وارث

 • متخصص تدوین و مدلسازی فرایند

مهدی فعال

 • متخصص طراحی سایت

پیمان ناصرآبادی

 • متخصص گرافیک 

 

Back to top