چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 Wednesday 19 May 2021 7 شوال 1442

در این بخش تجارب و دستاوردهای آزمایشگاه های مشابه در جهان ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به هر آزمایشگاه در صفحه مربوط به آزمایشگاه مذکور با جزئیات آورده شده است:

Back to top