يكشنبه 30 خرداد 1400 Sunday 20 June 2021 10 ذی‌القعده 1442

معرفی آزمایشگاه مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) در دانشگاه Queensland استرالیا

اهداف

گروه تحقیقاتی BPM یکی از سریع‌ترین گروه‌های تحقیقاتی در زمینه رشد تحقیقات مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار، یافته‌های آموزشی، ارتباط موفق با صنعت و حمایت شده توسط بسیاری از پروژه‌های موفق تحقیقاتی است. این گروه در سطوح مختلف از تطبیق استراتژی و نظارت مدیریت فرآیند کسب و کار از طریق مسائل فرهنگی و تحصیلی تا متدولوژی‌های BPM مرتبط با مدل‌سازی و بهبود فرآیند‌ها فعالیت دارد. این گروه همچنین راه‌حل‌های اجرا و مانیتور کردن فرآیند‌های انعطاف‌پذیر و قابل اعتماد را پوشش می‌دهد. زمینه‌هایی نظیر معماری سرویس‌گرا، سیستم‌های مدیریت پیشرفته جریان کار و افزایش آگاهی مبتنی بر فرآیند در سیستم‌های سازمانی در فراهم سازی فرصت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات بر افزایش قابلیت‌های مدیریت فرآیند‌ها مؤثر بوده و این گروه بر روی این زمینه‌ها تمرکز دارد.

 معرفی زمینه‌های تحقیقاتی

آزمایشگاه مذکور بر روی هدایت تحقیقاتی اعمال شده بر روی چرخه حیات کامل فرآیند‌های کسب و کار متمرکز است. مدلسازی فرآیند و اجرای آن با در نظر گرفتن طراحی مدل‌ها به صورت مقیاس‌پذیر، قابل تنظیم و قابل اجرا از زمینه‌های تحقیقاتی این گروه می‌باشد. کار این گروه در زمینه تحقیق بر روی مدیریت جریان‌ کاری شهرت دارد.

نحوه ارتباط با صنعت

گروه تحقیقاتی BPM به صورت ملی برای مسائل صنعت در زمینه BPM شناخته شده است. برگزاری سمینارهایی به منظور تبادل دانش، یکی از روش‌های انتقال دانش با صنعت در این گروه می‌باشد. این سمینارها در زمینه‌هایی نظیر بلوغ BPM، مدل‌سازی فرآیند کسب و کار، مدیریت جریان کاری، تکنیک‌های جدید مدل‌سازی نظیر BPMN برگزار می‌گردد.

مرجع

وب سایت اصلی آزمایشگاه مدیریت فرآیند کسب و کار

Back to top