جمعه 4 فروردين 1402 Friday 24 March 2023 2 رمضان 1444

چارچوب بیان (Banking Industry Architecture Network: BIAN) یک چارچوب و مدل مرجع معماری مختص صنعت بانکداری است که توسط انجمنی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های ارایه‌دهنده سیستم‌ها/راهکارهای بانکی و موسسات علمی از سراسر جهان پشتیبانی می­شود. در نشست 10 دسامبر 2018 گروه بیان، نماینده آزمایشگاه معماری سازمانی سرویسگرا ضمن شرکت در نشست با مقامات و مدیران این گروه برای همکاری مشترک رایزنی نمود.
درمذاکره با آقای هانس تسلر ،بنیانگذار و مدیر ارشد بیان، ایشان نسبت به همکاری و اشتراک دانش با نمایندگان ایران نظر بسیار مثبتی داشتند و قاطعانه نسبت به تحریم های آمریکا علیه بخش دانشگاهی و صنعت کشور ایران معترض بودند. طبق مذاکرات قرار شد ارتباطات دو طرف گسترش یابد و حتی آزمایشگاه در توسعه چارچوب بیان مشارکت داشته باشد.

خدمات آزمایشگاه برای انتقال دانش و سفارشی سازی چارچوب سرویس گرا BIAN مختص صنعت بانکداری 

  • انتقال دانش و آموزش چارچوب سرویس گرا BIAN به بانک ها و شرکتهای مرتبط با بانکی
  • سفارشی سازی چارچوب BIAN متناسب با نیاز و سلیقه مشتری
  • مشاوره بر طراحی سیستم های یکپارچه بانکی(core banking) مبتنی بر استاندارد BIAN
  • مشاور و انجام معماری سازمانی برای صنعت بانکی مبتنی بر استاندارد BIAN

Back to top