چهارشنبه 2 اسفند 1402 Wednesday 21 February 2024 11 شعبان 1445

اکثر پروژه های بزرگ معماری سازمانی و معماری سیستم که تا کنون در کشور اجرا شده مبتنی بر مدل چندمرحله ای خطی بوده اند، بدین صورت که ابتدا طی یک قرارداد، معماری-طراحی استخراج میشده و سپس در قالب قرارداد دیگری محصول-راهکار تامین و پیاده سازی می شده است، بعضا برای تست و تحویل نیز مشاور دیگری به استخدام در می آمده است. در این نوع رویکردها معمولا تیم طراح متهم میشده که اسناد طراحی دقیق و با کیفیت تولید نکرده است و پیاده ساز نیز متهم میشده است که به طراحی وفادار نمانده است و ازهمه مهمتر کل زمان به نتیجه رسیدن پروژه نیز بسیار طولانی بوده است. 

با توجه به این تجارب و بنا به درخواست مشتریان، آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا خدمات EPC در حوزه معماری سازمانی(سیستم) ارایه میدهد، بدین ترتیب تمامی مراحل طراحی، تامین محصولات و نصب-راه اندازی را به صورت یکپارچه و تضمین شده برای کارفرمایان ارایه می نماید.


Back to top