چهارشنبه 2 اسفند 1402 Wednesday 21 February 2024 11 شعبان 1445

معماری سرویس گرا به عنوان پارادایمی که این روزها با سرعت گسترش می یابد نه تنها فضای فناوری اطلاعات را تسخیر کرده بلکه مفاهیم آن در کسب و کار نیز منشا تحولات مهمی شده است. 

پارادایم سرویس گرایی در لایه های مختلفی همچون سازمان سرویس گرا، فرآیندهای(خدمات) سرویس گرا، سیستم های سرویس گرا و نهایتا زیرساخت سرویس گرا مصداق پیدا می کند. اهمیت بازمهندسی(معماری) سازمان با نگاه سرویس گرا به صورتی است که در دنیای رقابتی و سرویس محور امروز، میتوان گفت چشم انداز هر سازمان رسیدن به درجاتی از بلوغ سرویس گرایی در لایه های مختلف است.

برای مثال بانکها از جمله سازمان های با ماهیت سرویس گرا هستند. به عبارت دیگر سرویس گرایی به صورت بالقوه در ذات صنعت بانکداری وجود دارد، اما میزان تحقق(بالفعل شدن) سرویس گرایی در هر بانک، بسته به میزان موفقیت در پیاده سازی سازمان سرویس گرا در آن بانک است.

رقابت شدید بین بانک ها در جلب مشتری و شباهت خدمات و تعرفه های بانکی، سبب شده حتی "اندک" تحول یا بلوغ در معماری سرویس های بانک منجر به پیشی گرفتن از سایر رقبا شود که نتیجه آن در مقیاس کسب و کار بانکی، ارقام درشت و شگفت آوری است. مدیران خبره در صنایع سرویس-محور با رصد فضای تحولات فناوری، مترصد بهره گیری از هر فناوری و راهکاری هستند که در رقابت تنگاتنگ با رقبا، موجب تمایز و برتری در جذب و نگهداری مشتریان گردد.

همچنین شرکت های بیمه و اپراتورهای مخابراتی نیز از جمله دیگر سازمان های با ماهیت سرویس گرا محسوب می شوند که موفقیت و سرآمدی آنها به میزان زیادی وابسته به تحقق سازمان سرویس گرا است.


شرایط و مراحل ارایه خدمات

طول مدت ارائه خدمات بازمهندسی سازمان با رویکرد سرویس گرا، بسته به شرایط و نیاز کارفرما از چندماه تا یکسال خواهد بود.تحقق سازمان سرویس گرا جوانب مختلفی دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.

 

Back to top