جمعه 7 مهر 1402 Friday 29 September 2023 14 ربیع‌الاول 1445

در سال 94 و به عنوان بخشی از پروژه تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی، تصمیم گرفته شد در استانهای کشور شعب آزمایشگاه معماری سازمانی تاسیس شود تا توانمندی انسانی و فنی  معماری سازمانی منحصر به پایتخت کشور نباشد. همچنین جهت افزایش کیفیت و سرعت راه اندازی و توانمندسازی شعب آزمایشگاه، مقرر شد آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه شهید بهشتی مسئولیت آموزش، توانمندسازی و انتقال متدولوژی و اسناد فنی به شعبات جدید را به عهده بگیرد.

 معرفی آزمایشگاه های معماری سازمانی که تا کنون در کشور ایجاد شده اند:

سایر دانشگاه های متقاضی ایجاد شعب آزمایشگاه معماری سازمانی میتوانند پس از مطالعه "سند معرفی ماموریت، خدمات و نحوه فعالیت آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در کشور" درخواست خود را از طریق بخش "تماس با ما" به اطلاع آزمایشگاه برسانند.

Back to top