جمعه 4 فروردين 1402 Friday 24 March 2023 2 رمضان 1444

یکی از ارکان برنامه ملی معماری سازمانی ایران، ایجاد "آزمایشگاه های معماری سازمانی" به عنوان نهاد مسئول ارزیابی طرح های معماری سازمانی، همچنین تولید دانش و تدوین اسناد فنی و متدولوژیک معماری سازمانی است. 

اولین آزمایشگاه معماری سازمانی در سال 90 با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید و با توجه به سوابق و تجربیات ده ساله دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان تخصصی "آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا" فعالیت خود را آغاز نمود.

در سال 94 و به عنوان بخشی از پروژه "تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی"، تصمیم گرفته شد در استانهای مختلف کشور، شعب آزمایشگاه معماری سازمانی تاسیس شود تا توانمندی انسانی و فنی معماری سازمانی منحصر به پایتخت کشور نباشد.

 آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرهاد مردوخی سال تاسیس: 1394 آدرس وب سایت: ea.razi.ac.ir

 آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

مدیر آزمایشگاه: دکتر رئوف خیامی سال تاسیس: 1395 آدرس وب سایت: ealab.sutech.ac.ir

 آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه گیلان

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمیدرضا احمدی فر سال تاسیس: 1395 آدرس وب سایت: soea.guilan.ac.ir

 آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید عربان سال تاسیس: 1397 آدرس وب سایت: soealab.um.ac.ir

 آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیداکبر مصطفوی سال تاسیس: 1397 آدرس وب سایت: soea.yazd.ac.ir

 آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه آزاد و احد نجف اباد

مدیر آزمایشگاه: دکتر اکبر نبی اللهی سال تاسیس: 1397 آدرس وب سایت: ealab.iaun.ac.ir


سایر دانشگاه های متقاضی ایجاد شعب آزمایشگاه معماری سازمانی میتوانند پس از مطالعه "سند معرفی ماموریت، خدمات و نحوه فعالیت آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در کشور" درخواست خود را از طریق بخش "تماس با ما" به اطلاع آزمایشگاه برسانند.

Back to top