جمعه 7 مهر 1402 Friday 29 September 2023 14 ربیع‌الاول 1445

مدل مرجع فناوری به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران دربردارنده ساختار طبقه‌بندی فناوری‌ها، استانداردها و ابزارهای فناوری اطلاعات در راستای ارایه سرویس‌های فاوا به ذینفعان است. این مدل، طبقه‌بندی همه فناوری‌ها و استانداردهای فناوری اطلاعات را با نگاه سرویس‌محور ارایه نموده و اصول و رهنمون‌هایی برای استفاده از آن در سطح دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نماید.
این مدل تصویر کلان معماری فناوری دولت را ترسیم می‌نماید تا در مرحله بعد هر دستگاه اجرایی جزئیات و نحوه پیاده‌سازی این نقشه کلان را در قالب جزئیات معماری سازمانی خود تدوین و پیاده‌سازی نماید.


دانلود سند مدل مرجع فناوری دولت (تهیه شده توسط آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا به سفارش کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور)

Back to top