يكشنبه 19 آذر 1402 Sunday 10 December 2023 27 جمادی‌الاول 1445
 


دکتر فريدون شمس

 • هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر  
 • رئیس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
 • هیئت مدیره شرکت کاریز سیستم پویا 
 • مدیر هسته پژوهشی معماری سیستمهای اطلاعاتی
   

 

مدیران پروژه تیم فنی و کارشناسی مشاوران و همکاران پاره وقت

بهار فراهانی

 • هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • حوزه فعالیت: اینترنت اشیاء و کلان داده

داود وحدت

 • هیئت علمی
 • حوزه فعالیت: تعامل پذیری و معماری سازمانی

سعید شکراللهی

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری نرم افزار

کاوان صدیقیانی

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری نرم افزار

 

هانیه کشفی

 • دانشجوی دکترا
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

رضا فتوحی

 • دانشجوی دکترا
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

محسن محمدی نژاد

 • دانشجوی دکترا
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

محمد عبداللهی

 • دانشجوی دکترا
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

 

 

Back to top