چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 Wednesday 19 May 2021 7 شوال 1442
 


دکتر فريدون شمس

 • هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر  
 • رئیس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
 • هیئت مدیره شرکت کاریز سیستم پویا 
 • مدیر هسته پژوهشی معماری سیستمهای اطلاعاتی


امیر مهجوریان

 • معمار سازمان و سیستمهای اطلاعاتی
 • مدیر فنی آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا
 • هیئت مدیره شرکت کاریز سیستم پویا 

 

مدیران پروژه تیم فنی و کارشناسی مشاوران و همکاران پاره وقت

بهار فراهانی

 • هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • حوزه فعالیت: اینترنت اشیاء و کلان داده

رضا رضایی

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: تعامل پذیری و محاسبات ابرین

یوسف رستگاری

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری سرویس گرا

کاوان صدیقیانی

 • دکترای نرم افزار
 • حوزه فعالیت: معماری نرم افزار

 

دلارام گلپایگانی

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

حسین احمدی

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: سیستمهای مدیریت فرایند

هانیه کشفی

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: سیستمهای مدیریت فرایند

عرفان  الهامی

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سرویس گرا

هادی معصومی

 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • حوزه فعالیت: معماری سازمانی

 

رضا عسگری

 • متخصص پلتفرم دات نت

مهدی فعال

 • متخصص طراحی سایت

پیمان ناصرآبادی

 • متخصص گرافیک 

 

Back to top