چهارشنبه 2 اسفند 1402 Wednesday 21 February 2024 11 شعبان 1445

یکی از مشکلات مشترک فناوری اطلاعات اکثر سازمان ها در کشور، بحث عدم یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی است. حتی تحقیقات جهانی نشان می دهد که این مشکل فقط مخصوص به ایران نیست بطوریکه در ارزیابی صورت گرفته از مدیران فناوری اطلاعات شرکت های بزرگ جهانی مشخص شده که بالاترین اولویت کاری اکثر آنها "یکپارچه سازی و سرویس گرایی" بوده است.

برای انجام یکپارچه سازی تاکنون چندین روش و فناوری در طی سالها توسعه یافته است که کامل ترین و جدیدترین آنها گذرگاه سرویس سازمانی (ESB )  است.ESB یک زیرساخت نرم افزاری است که به عنوان یک لایه واسط از میان-افزار، نیازمندی هایی مانند یکپارچه سازی بین سرویس ها، امنیت، مدیریت، کنترل سرویس و مدیریت ارتباطات را پشتیبانی می نماید.

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در راستای تجربیات خود در زمینه سرویس گرایی، آمادگی دارد خدمات یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و سرویس های نرم افزاری را بر مبنای معماری گذرگاه سرویس، به دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی ارائه نماید.

شرایط و مراحل ارایه خدمات

طول مدت ارائه خدمات یکپارچه سازی سیستم ها و سرویس ها از چندماه تا یکسال خواهد بود.تفاوت سیستم های جزیره ای، غیریکپارچه و یکپارچه در شکل زیر نشان داده شده است.

 

Back to top