شنبه 8 بهمن 1401 Saturday 28 January 2023 6 رجب 1444
 • 1

چارچوب بیان (Banking Industry Architecture Network: BIAN) یک چارچوب و مدل مرجع معماری مختص صنعت بانکداری است که توسط انجمنی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های ارایه‌دهنده سیستم‌ها/راهکارهای بانکی و موسسات علمی از سراسر جهان پشتیبانی می­شود. در نشست 10 دسامبر 2018 گروه بیان، نماینده آزمایشگاه معماری سازمانی سرویسگرا ضمن شرکت در نشست با مقامات و مدیران این گروه برای همکاری مشترک رایزنی نمود.
درمذاکره با آقای هانس تسلر ،بنیانگذار و مدیر ارشد بیان، ایشان نسبت به همکاری و اشتراک دانش با نمایندگان ایران نظر بسیار مثبتی داشتند و قاطعانه نسبت به تحریم های آمریکا علیه بخش دانشگاهی و صنعت کشور ایران معترض بودند. طبق مذاکرات قرار شد ارتباطات دو طرف گسترش یابد و حتی آزمایشگاه در توسعه چارچوب بیان مشارکت داشته باشد.

خدمات آزمایشگاه برای انتقال دانش و سفارشی سازی چارچوب سرویس گرا BIAN مختص صنعت بانکداری 

 • انتقال دانش و آموزش چارچوب سرویس گرا BIAN به بانک ها و شرکتهای مرتبط با بانکی
 • سفارشی سازی چارچوب BIAN متناسب با نیاز و سلیقه مشتری
 • مشاوره بر طراحی سیستم های یکپارچه بانکی(core banking) مبتنی بر استاندارد BIAN
 • مشاور و انجام معماری سازمانی برای صنعت بانکی مبتنی بر استاندارد BIAN

مشتریان مهم

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r

  Back to top