شنبه 8 بهمن 1401 Saturday 28 January 2023 6 رجب 1444
 • 1

اکثر پروژه های بزرگ معماری سازمانی و معماری سیستم که تا کنون در کشور اجرا شده مبتنی بر مدل چندمرحله ای خطی بوده اند، بدین صورت که ابتدا طی یک قرارداد، معماری-طراحی استخراج میشده و سپس در قالب قرارداد دیگری محصول-راهکار تامین و پیاده سازی می شده است، بعضا برای تست و تحویل نیز مشاور دیگری به استخدام در می آمده است. در این نوع رویکردها معمولا تیم طراح متهم میشده که اسناد طراحی دقیق و با کیفیت تولید نکرده است و پیاده ساز نیز متهم میشده است که به طراحی وفادار نمانده است و ازهمه مهمتر کل زمان به نتیجه رسیدن پروژه نیز بسیار طولانی بوده است. 

با توجه به این تجارب و بنا به درخواست مشتریان، آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا خدمات EPC در حوزه معماری سازمانی(سیستم) ارایه میدهد، بدین ترتیب تمامی مراحل طراحی، تامین محصولات و نصب-راه اندازی را به صورت یکپارچه و تضمین شده برای کارفرمایان ارایه می نماید.


مشتریان مهم

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r

  Back to top